Kallvalsad tunnplåt

Kallvalsad tunnplåt är lätt att forma och foga. Det har ytor som normalt lackeras eller på annat sätt ytbehandlas.

Den kallvalsade tunnplåten tillverkas i olika stålsorter beroende på användningsområde. Dimensionsområdet är normalt upp till 3 mm tjocklek och bredd 1500 mm. Kallvalsad tunnplåt kan dessutom definieras av ytkvalitet, ytutseende och anoljning.


Formbara stål

EN 10130/10131
Stål avsedda för formning, lågkolhaltiga och utmärkta att svetsa i.

Exempel:

DC01am*

DC03am

DC04am*

DC05am

DC06am

* Finns i Bandståls standardlager


Höghållfasta stål

EN10268
Lågkolhaltiga mikrolegerade stålsorter med utmärkt svetsbarhet och ytbehandling. Stålsorterna har hög jämn garanterad hållfasthet och god formbarhet.

Exempel:

HC260LA

HC300LA

HC340LA

HC380LA

HC420LA

HC460LA

HC500LA