Om Bandstål

Bandstål är ett snabbfotat stålservicecenter med stor erfarenhet av klippta och slittade produkter i tunnplåt.

Vi arbetar med lokala leverantörer som stärker vår flexibilitet och snabbhet utifrån geografisk närhet. Branschens leveranstider brukar mätas i dagar och veckor, men här på Bandstål pratar vi om timmar.

Vi finns i Bångbro

Bandstål B. Nilsson AB är beläget i samhället Bångbro, strax utanför Kopparberg. Företaget startades 1983 av Bertil Nilsson och drivs idag av sonen Torbjörn Nilsson. Bångbro, som ligger i hjärtat av Bergslagen, har en lång tradition av stålbearbetning. Ortens kallvalsverk var länge en bärare av ortens ståltradition. Idag är det Bandstål som ser till att kompetensen och industrihistorien förs vidare – i förädlat skick.

En del av Sebbot

Bandstål är en del av Sebbot Holding som förvärvar och utvecklar företag

Våra certifikat

Vi har ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018 avseende stålservicecenter med produktion, lager och försäljning av slittat och/eller klippt material i stål eller andra metaller.