Färgbelagd tunnplåt

Färgbelagd tunnplåt är vanligt förekommande som stållösningar för tak, fasader, takavvattning samt inomhusmiljöer.

Vi saluför GreenCoat® som är varumärket för innovativa och hållbara färgbelagda stållösningar. Det breda utbudet av färger och en beläggning av svensk rapsolja, gör GreenCoat®-produkterna mycket uppskattade inom hållbar arkitektur.